חטאי העבר

מנכ"ל התאגיד, "מאסיב דיינמיק", וויליאם בל, נעדר: פרס של 4 מיליון דולר למי שיספק פרטים בדבר הימצאותו. מה מסתתר מאחורי הכסף של תאגיד הביטחון הגדול בעולם? האם תוכלו לעמוד בבחירה הקשה שבין העקרונות לעושר? על מי מבין חבריכם ניתן לסמוך באמת? האם תהיו מסוגלים לקבל החלטה קשה ולתת גזר דין צודק?

קרא עוד