ESCAPE ROOM - רשימת חדרי בריחה (681 חדרים)

רשימת ESCAPE ROOM ענקית של כל חדרי הבריחה בארץ. אז מה יהיה האתגר הבא שלכם? לפגוש פיראט ידוע לשמצה או להיות ארכיאולוג במצרים העתיקה? עם רשימת חדרי בריחה שכזו, אתגר ה-ESCAPEROOM הבא שלכם מחכה מעבר בפינה.