חדרי בריחה בהקמה (78 חדרים)

חדר בריחה ירח

ירח

Questline, נשר
חדר בריחה הוא משחק חברה מציאותי בו אנשים ננעלים בחדר ביחד עם משתתפים אחרים וצריכים להשתמש בחפצים שונ...