תחרות חדרי בריחה בינלאומית (9 חדרים)

טעימה ממגוון החדרים המשתתפים בתחרות הבריחה הבינלאומית בסופיה, בולגריה